Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONAALE DAPPERHEID. a33

voor moorden is in Siciliën het aflaat zeer goedkoop. Vleesch eeten is 'er de grootfte zonde; een' priester flaan, is hoogverraad; en niet alles te gelooven, wat hij zegt, is zonde tegen den H. Geest.

De Sardiniïr is trotsch en gierig; en derhalven flechts dapper, wanneer hij zijne geliefde neiging kan bevreedigen. De manstugt is bij hen het beste in gansch Italiën, en hunne officieren zijn goede foldaaten.

De Savoijaard en Piëmontcfcr is een nuttig foldaat, om dat hij aan gebrek gewoon is, in rotfen woont, en eene ruwe leevenswijze houdt: hij is tevens winzugtig en leeft armoedig; hierom is hij gaarne foldaat, en dapper, als hij buit kan maaken. Agter bergen dient hij voortreflijk. Maar in Parijs is hij liever waterdraager en koppelaar, dan de eerfte grenadier bij de lijfcompagnie.

De Florentijner is listig, en voorzigtig: hierom is hij beter tot officier gefchikt dan tot fufelier. Voor ruiterij is hij geheel onbekwaam, dewijl hij liever in holle wegen met voordeel, ;ian in 't open veld wil vegten.

De Cors bemint zijne gewaande vrijheid, en is oproerig en in geen opzigt te vreeden. Hij dient dapperer te huis dan in vreemde krijgsheiren. Men kan hem echter met voordeel als fpion gebruiken , en voor geld waagt bij ligt de galg. In 't algemeen is hij even zoo trouwloos en omkoopbaar als de Rus. De Genuees wordt door deu republikeinfchen p 5 dwaa-f

Sluiten