is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot het WETBOEK van MOSES. 87

ver onderfcheidene hoedanigheden, hij zal dan bevinden, dat dezelven onderfcheiden zijn in brandoffers, die geheel verteerd werden ; of zoenoffers, welken vrijwillig waren, wordende het één derde daarvan verbrand, het ander derde was 'voor den PrieBer, en het laatfte derde, voor den offeraar. Daar op volgen zondoffers voor zonden van onweetendheid; fchuldoffers, die weder voor zvvaare en mindere gevallen waren; en of algemeen voor de geheele natie, of bijzonder, voor een bijzonder perzoon geofferd wierden. In het eerfte geval wierd het bloed aan de hoornen van den altaar gefprengd; in het laatfte geval ter zijde van denzelven. Vervolgends heeft men de Jpijsoffers, welken bijna bij alle offers gevoegd wierden. De plechtigheden die altoos in acht genomen werden, en welken men zich om die reden eigen moet maaken, zijn de volgende:

1. Eerst werd het offerdier Jehovah aangeboden, en daarop door den PrieBer, voor den Tabernakel, nagezien. Was het nu een algemeen, een Vólksofjèr, dan was daar altijd een afgezondere uit den burgerftaat bij tegenwoordig. —• Was het een /pijsoffer, dan werd het in de hoogte opgeheeven, en op die wijze door den, PrieBer aangeboden.

a. Dan wierden de handen gelegd op het dier, met de oogen naar het Heilige gekeerd; en vervolgends, in die houding, met de handen tusfchen de hoornen, een gebed gedaan.

3. Vervolgends werd het met een dolk geflagt, het bloed opgevangen; en wierden de ingewanden onderzocht.

F 4 4. Het