is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MOSES. Hoofdd. IV. 43*

Zondotferwetten.

IV. HOOFDD.

i. JjH eene andere gelegenheid, deelde vs. i. Verder de Heer zijne bevelen omtrent de zond- [öt*kM^sEs j offeren , mede ; 2. Met bijvoeging , om de- zcfs^cs:preck ze door den raad voor het volk van I s- tot de kinderen

- . ... van IsRAeL,

r a ë l te laten afkondigen , — muien zeggende: ais

1 t -■ 1 l,™,rQ,i eene ziel zal

eenig burger in Isracl zal misdieeven gezondi,d heb.

hebben , afwijkende , of door onkunde , of \%$ZJ% door onbedachtzaamheid van eenige wetten, van eenige gewaar in Jehovah Heilig iets verboden heeft, hovaht

dat met

en hij tot de daad gekomen is: 3. Vooral wanneer een Priester, plechtig ten dienfte ge- |^sJalee^ed™" wijd , zal misdreeven hebben op die zelfde hebben.0 ■wijze, zo zal elk ten bewijze van, en tot ^p^J?^ verzoening voor die zonde, die meer het alge- f^J^l meen raakt, voor het welk hij die He eren ben, tot n-nuid pligten verrigt, en die derhalven eene dubbele

zal hij voor zij-

naauwkeurigheid vorderden, nu verplicht zijn *j*£^< ten minften een jong kalf, edoch de Priester heeft, offeren

J 0 , eenen varre ,

een volwasfen jong rund, Jehovah ten zond- een volkomen

offer te brengen, 4. Elk overtreder zal gehou- ITvahTniolt

den zijn, dat jong rund zelf tot den ingang °fftr. ^ ^ ^

der tente van den Godsdienst te brengen , zal dien var-

_ . , j- 1 -j re brengen tot

hij zal daar ftaan 111 de tegenswoordigheid de deure van

vs. 1. De Heer MicHAëns onderfcheid de zond of zoen-, van de fcbuldofferen dus, dat de eerften voor misdaaden van bedrijf, de fchuldofferen voor die van nalatigheid geflacht werden; de zonden van bedrijf moesten evenwel begaan zijn uit onwetendheid, de fchuldofferen in zwaare of mindere gevallen: de eerften werden den Priesteren toegereekend als 't hoofd des volks — ingevalle 't ganfche volk bennet was, het waren alleen manlijke dieren, en het bloed werd aan de hoornen van den aftaar gefprengd.

Ee 4