Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j?o8

Het DERDE BOEK

om die ent/te- zime meubelen voor onbruikbaar verklaard

kitigK bezien, , , , ,

opdatnietniics, worde ; het geen nogtans het gevolg zoude ■Tronreinwör! zijn, indien bij het huis voor aangeftoken de: f1 ^*ar na verklaarde:' na behoorlijk verloop van eenigen

zal de Priester ' J r

komen, omdat tijd, zal hij dan op de aangeevmg onderzoek ^.^••AteM» doen. 37. Bemerkt hij dan, de vlekken bebezienzaf^d'rf/ ziende, dat er groenachtige roodachtige, blaaziet,dieo»^«-ren in den muur zijn, die op het oog.inwandenvandat vreetende fchijnen te zifn. 38. Dan zal hij 'eh^tofrood- elk gebieden dat buis te mijden, hij zal zelf achtige kuil- ^e deur van het huis wel laaten verzekeren

kens, en haar

aanzien lager is zullende het zeven dagen genoten moeten blrj-

dan^wand: ^ ^ ^ ^ weda. M hufc, gam be_

S^gVtó zichogen-i merkt hij dan, dat de vlekken

aan de deure in eten muur zich verder verfpreid hebben.

Mds: en hij zal 40. Zo zal hij die fteenen, welken achter de

dagenToeinoe" vlekken zijn, uit den muur laaten uitbreeken,

Buiten. en ze zorgvuldig laaten vervoeren, buiten die

vs. 39- "aar . b ö

na zal dePries- plaats, in het open veld, die men voor 011yendendSwe- rein houd, en daartoe gefchikt is. 41. Vc-r-

derkceren: in- y0]rrens zal hij de wanden rondom laaten afdienhij merken ' ■ e J , , .. ,

zal, dat, ziet, fchraapen, en het afgefchraapte zal hij ook

san deBwanden naer die plaatze buiten de ftad laaten vervoc-

uitgefp^eidbT ren- 42, Vervolgens zal hij nieuwe fteenen

vs. 10. Zo jjj de ingebrooke gaaten laaten metzclen , en

z,l de Priester o o. .... i

gebieden, dat- met nieuwe kalk de muur weder doen overftrij^efke ffle"/»^ Ken- 43- Indien dan evenwel de ontfteking fieVmg is, uit- zjch we(jer openbaart: 44. Zo zal de Priester

breken, en de- r 7 ^

zelve buiten de

ftad werpen aan eene onreine plaatfe. vs. 41. En dat huis zal hij rontom van binnen doen fchrappen, en zullen het ftof, datze afgefchrapt hebben, buiten de ftad aan eene onreine plaatfe uitftorten. vs. 42. Daar ra zullenze andere ftcnen nemen, en die brengen in de plaats van gene ftenen: en men zal ander leem nemen , en dat huis heilrijken, vs. 43. ivlaar indien die ontfttking wederkeert, en in dat huis uitbot, na dac men de ftenen uitgebroken heeft, en na het affchrappen van het huis, en na dat het zal beftreken zijn: vs. 44. Zo zal de Priester komen: als hij nu zal merken, dat, ziet, die otttjlcking aan dat huis uitgefpreid zij; het is eene knagende melaatsheid in dat huis, het is onrein.

Sluiten