Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MOSES. Hoofdd. XV.

Si 3

dag toegelaten worden, en dan zal hii ver- vs. 15/En de

* Priester zal die

plicht zijn, twee jonge duiven, of tortelduiven bereiden,"eene te geeven 5 hij zal zen" moeten verfchijnen in gj! ^ène'ofitèn de tegenwoordigheid van Jehovah, cn de dui-..bnnd-óffer: zo?

° 0 • ^ ' zal de Priester

ven den Priester overreiken. 15. De Priester over hem voor zal den eenen ten zond-, en den anderen ten gezichte', webrandoffer Aagten, onder bekentenis van zijne doodswaardigheid, zijne groote verplichting, nfcig doen. wegens dc redding, en op die wijze zal de der 'ccn' man, Priester hem toegauglijk maaken, in Gods tegenwöorcugheid. 16. Zelfs wanneer het ge- Mjièsgens zal.

ö , f , a uitgegaan zijn:

beurd , dat een man , de ontlasting tegen die zal zijn

zijnen wil- hebbe , die zal verplicht zijn nxe^wawr^b*

zich geheel te baadeii, en tot den avond d.e.n»eu onrein ° zijn tot aan

zich onthouden van de godsdienftige za- den avond: ■ menkomfte. 17. Zelfs het kleed, jWaar in alle 'kleed,, en hij zal gelegen hebben, het vel waar op hij ^^.^M als op een matras lag, als dat befmet is, dcs bijicggens

, r ' . , / wezen zal: dat

zal het gewastenen moeten worden, en mag ook zaï met wadan niet voor den avond gebruikt worden, wordenden 18. Zelfs wil ik, om alle cerbaerheid te be- onrc]n ziJ'n tot

7 aan den avond:

waaren, en het onmatig bijliggen te befnoeijen, vs. 18. Mits-

dat man en vrouw beiden, fchoon anders het wouw, ais een

huwelijk eerlijk is, den huwelijks plicht ver- bh£

richt hebben, zich baaden, en tot den avond leggcns bij haar 1 1 v cl- j • : gelegen zal heb-

zich van de godsdienftige vergaderingen ont- ben : daarom

houden zullen. 19- In den vloed van de S**»» bS5

den, cn onrein

ziin tot aan den avond. vs. 19. Maar als eer.e vrouw vloeijende zijn. zal, yijnde baren vloed van bloed in haar vleesch: zo zalze zeven dage in

vs. 16. Deze wet is wijs, en wekt de aandacht op de- pol/utiones nectarine, zo verzwakkende op — de lastigheid der afzondering, die men ondergaan moest, was doch een fchoon behoedmiddel, tegens de Onania , en bevorderde de vroege huwelijken, terwijl zij in den huwelijksftand de onmatigheid beteugelde.

ÉL Deel. Kk

Sluiten