is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKEN der KONINGEN. 235

geplaatfte onverfchrokkenheid met recht verworpen. Dat zelfde beftaan is oorzaak, dat hij zijn krijgsmans eer zo buitengewoon fterk verdedigd tegen Nabal, een geval, 't geen bewonderd zon zijn van den Edelman in onze eeuw, zoo het niet in den Bijbel geleezen werd, en door eenen zeer Godsdienftigen jongeling bedreeven was. Nu is het niet dat, waar voor ik het verklaar — geen al te fterk werkende jeugdige eerzugt. — Neen ! het moet een brutaal beftaan van het hoofd eener bende flruikroovcren wezen. De uiterften in zoortgelijke vuurige Karakteren kunnen niet genoeg beftudeerd worden van iemand , die zoortgelijke gefteldheid heeft, want zij fleepen de treurigfte gevoigen met zich. Zie hier 'er een! Die zelfde man, die, bij nagt, alleen van eenen vriend vergezeld, tot in dc legertent van zijnen bitteren vijand doorboort, die zelve man is het, die, door angst gedreeven, de wijk buiten 'slands neemt, — in de eerfte onmoeting die hem daar voorkomt, fpeelt hij den rol van een' raazenden , en in de laatfte vorftelijk behandeld, wil hij ook zijn vorftelijk woord geftand doen, in weerwil van de liefde voor zijn Vaderland, die hier lijnregt tegen over ftaat. Alle zoortgelijke uitvlugtcn, die veel onwaars in zich behelzen, en die openheid van ziel, die men anders in zoortgelijke Karakteren aantreft , zijn niet anders dan de gevolgen van onbekookte maatregelen, waar bij vlugge verbeeldingskragt meer dan gezond raifonnement gewerkt heeft. — Doch ik herinner mij , dat ik mij voorgefteld heb, in het leeven van Dav 1 d mij niet verder te verdiepen , dan noodig is , om meer gegronde denkbeelden te verkrijgen van den toeftand des rijks, ten einde bij de ovcrweeging der gefchiedenis de noodige opheldering niet te misfen, die ons de leezing van zoortgelijke vernaaien anders moeielijk maakt. — Ik fpoede mij dan om David als Koning tc befchouwen. Zijne zalving door Semuël ga ik ook hier ftilzwijgend voorbij , want zoortgelijke buitengewoone ver-

rig-