is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3& INLEIDING tot de

tnisfrap in het gedrag Van David , evenwel van dien aart niet, dat hij daar eenigenlijk toe aaiigezet zou zijn door eene zugt, om de regeering over alle de (lammen te verkrijgen. Neen! de achting, die hij voor Abner reeds opgevat had, toen hij aan het hof verkeerde — de zugt, om den hoon, die hem aangedaan was door de koninglijke dochter, fchoon zijne wettige vrouw, hem te ontneemen , en aan eenen anderen te geeven , (eene zaak, bij een' Oosterling altans bijzonder teder) — het gedrag van Joab, het geen den doorzigtigen Vorst mishaagde, en dat een tegenwigt was van die zwaarte, als Abner, noodig had, zou de balans in het evenwigt blijven; — deze alleen zijn de beweegredenen geweest, die hem het oor deeden leenen aan de voorflagen van den listigen Staatsman. Doch genoeg hier van! Ik fpoede mij , om den Vorst, naar mijn oogwit, alleen uategaan, na dat hij op het overlijden van Isboseth allerwettigst tot Koning over de ganfche Natie verkooren was. Te Chebron zijnde had hij zich ongetwijffcld zo in den wapenhandel geoefFend , dat alles rondom hem een krijgs - fchool was , waar in helden gevormd zijn, die aan hun Vaderland de onfterfelijkfte dienden deeden. Zijn eerfte onderneeming is altans eene , die door alle zijne opvolgeren met goedkeuring gezegeld werd : Jerufalem, zo wel gelegen in het midden van het land, werd nog bewoond door Jebufiten, die de bovendad in hadden, in dien tijd voor onverwinnelijk gehouden, dit was gevaarlijk. Op den minden aanval van buiten , zulken in den rug te hebben, die moogelijk met de vijanden aangefpannen hadden, was veel te kritiek. Hij befluit dan die dad te veroveren — voert het gelukkig uit, en maaktze tot zijne rijks-zetel, als zijnde niet alleen de welgelegende en derkde vesting, maar Ook even hier door gefchikt om de Benjaminieten , de woeligden onder alle de dammen, op de betaamenlijkfle wijze meer aan zijne belangen te verbinden.

Die