is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der CHRONIJKEN. Hoofdd. XIII. 439

ftreng fterkte, en de onervarenheid bij het "erk gemaakt tegen , 1 1 • j j r. Rehabeam den zonn

aanvaarden van het bewind door Re ha- Van Salomo: ais re-

beam, hebben hem in het beftendig be- f3^SS»t'Z zit van de kroon gefteld. —8,0. Nu hij zich tegen hen

.... niet kon verfterken.

zijc gij vermeten genoeg om tegen een vs. 8. En mi, gij wettig opvolger des rijks van Jehovah^ \^^&t openlijk optekoomen , met een Armée yan Jebovab ,['tweik]

. ' , in de hand van Da-

veel talrijker en geoeffender; maar vids zoonen is: gij

denkt dat onder u niet de Arke van Je- „L** %*af"tfj kovak, maar Wel de kalveren van uw ]"?bt g0.ude "wiveren

bi] u, die u Jerobe-

Vorst zich bevinden, -— denkt gii dit am tot goden gemaakt

heeft

alles ongeftrafd te doen; de ganfche Vs.' 9. Hebt gij niet orden der Priefteren en Levieten , fe<&?^™S door u als ballingen uit hunne bezetting aüron , en de Levi-

" ten uitgedreven , en

verltooten, en andere in den fmaak der hebt u Priesteren genabuurige volkeren zijn 'er verkooren; ^ deMaudenl een voor een gefchenk ten offer voor niet- ><;geiijk, die komt om

ö , zijne hand te vullen

goden, kan men die waardigheid bij u met een jong rund, , .. .. en zeven rammen ,

Verkrijgen. — 10, II. /Wij Zijn gemoe- die word Priester der digd, dewijl wij den dienst van ^/70_ senen, die gene goden vah onzen Befcherm-God, onder ons vs. 10. Maar ons

, , , , , , _ . . aangaande, Jebovab is

behouden hebben , onze Priesters uit onze Elobim, en wij Aaron bedienen ons heiligdom, de J^^wg^

Levieten verritten bii ons al het werk di.e Jfbovab dienen , , zijn de zoonen van

tot den Godsdienst betreklijk; zo wel asron , en de Uvi-

.,„„ ,ji ..... . ten zijn in 't werk.

voor de burgerij als in den openbaren Vs.'u. En zij fteTempel-dienst naar de Mofaifche in- I^^Jg™ ,7Óp°ef. rigting — gij doet openlijk het tegen- ken morgen, en op

3 , tt* , 1 eiken avond , ook

deel. — 12. Hierom raaden wij u broe- reukwerk van weiderhjk van den veldilag aftezien, wijj^^*^ hebben de Arke van fehovak's tegen- d« b">ods , «p de

" reine tafel , en den

woordigheid en de Priefteren, met de gouden kandelaar, en

zijne lampen , om

[die] op eiken avond te doen branden: want wij nemen waar de wacht van Jebovab onzen Elobim : maar gij hebt hem verlaten, vs. 12. Daarom zie, Elobim is met ons aan het fpitze, cn zijne Priesteren met de trompetten des geklanks, om tegen u alarm - geklank te maken: o kin-

Ee 4