is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,40 Het T W BE DE BOEK

deren van br*fi , zilveren tvompetteji, ten teken van aan~ ££« den SÈ.** val, in ons leger - wij raaden u dan v.cr vaderen , want nogmaals , ftaak uwen ondernecming ,

gij zult genen vuor- ' - .

fpoed hebben. kunt gij tegen Jehovah, den betcnerm-

„*m d^eene^God uwer vaderen, met eenen goeden

teriaag omwenden, ujtflag den kamp waagen? 13, 14-

om van achter hen te T „ ■ „.„_

komen: zo waren zü dertusfchen had Jerobeam een geZn^iTnlTict declte van zijn Arméc doen agterom teriaag van achter hen. trekken, om de Armée van Abia van

vs. 14. Toen nuj»- ......

«?„ omzag, zie, zo agteren te overvallen, terwijl hij niet voodrencn actoer fin het front van zijn Armée vo.orwaards zü riepen tot jeto- t .„u . de troepen waren al vrij

vabt en de Priesters » 1

trompetteden met de j-0rt aster dc Armee van Juaa, eer "%7 is.' En de man- zij ontdekten dat men tusfehen twee nen van fudm rrfaak- VLlUrcn Was, — de beklemdheid deed leneenalarm-gefchrei: nlu"-" ' . ,

en het gefchiedde, ais die van ^«f/rf de overige om hulpe bidSln^wrf^l den: Abia deed aanftonds het teken ïffii,tot den aanval door de Priefteren maaken, yjr»f7Qoeg voor abia, ïjet veel kloekheid, het geen men envs." ie. En de kin- vljL h,ct krijgsgefchrei het best ontdekt::Voo^^Llt ^n kon, vielen zij aan, met dat gevolg, I^J^f^f^hun- dat Jerobeam gcflagen werd, 16. En ae hand. 1 jn de grootftc wanorde te rug deinsde,

en ziin^ofkTno^ïzè waar door dc flagting algemeen werd. SS, Suiffl m i«. 500.000 man was of gebleven, of vielen verflagen vijf- o-pvanffeii, of op de vlugt, — dat ver?

nondcrdtüzend uitge- » ° T , -1 l,„l-I- t~n,;n

iezenen mannen. zwakte Israëls rijk aanmerkelijk, terwijl deVkindér?n Juda door dees vcldflag in grootheid

r«« vernederd te dier «. hebbende dit loon op hun vertui: maar de km 1c- o' , ,

ren van ^« wierden trouwen en aankleven aan jetimati nun

machtig, dewijl zü op

Jebovab hunner vaderen Elobim gefteunt hadden.

u. 17. De getallen zijn zeker in dit Bock niet naauwkeurig; Mus. meent doch buiten gezag van Handfchriftcn, da- men cco-cco Icczen Bidet