is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALMEN. 239

lijk met rede allen gezag zou beneemen: onnamurlijk is daarenboven de vooronderftelling , dat het volks-dwaling in den Jood was, de fpreekwijzen des O. T. zo ligt op den Mesfias te brengen; — als ze uitwendige luister aankondigden, kon dit wel geweest zijn, maar als ze fombere vernederende gedagten voor den Mesfias inlloten, waren zij daarvan gansch afkeerig : het ruwe, het beledigende, van dit gevoelen heeft de nieuwfte Uitkggeren, wel rekkelijk in hun voorftel, maar zorgvuldig omtrent de agtbaarheid der Bijbelfchrijveren, bewogen eene andere ftelling aanteneemen, welke in den eerften optlag beter luid ; in den grond nochtans mij nog veel zorgelijker is , zij ftellen vast dat de Dichter van de meeste Mesfiaanfche Pfalmen in zijn opttel op niemand anders dan zich zeiven gedagt hebbe, fchoon de Geest hem bezielende , daar mede hogere inzichten bedoelde, welken Hij bij gelegenheid van de aanhaling der Schrijveren des N. T. mededeelde , of waar heen Hij hen ongevoelig ftierde. Ik vrage hier eenvouwig aan allen zoortgelijken Uitleggeren, hoe eerwaardig zij mij anders mogen zijn, hoe ligt anders hun gezag mijn' toeftemming afdwingd. — Leggen die hogere gedagten of uitzichten des Geestes in de woorden zeiven, of in de verlichting aan de aanhaleren medegedeeld? zo het eerften, dan moeten voor hun en ons beiden daarvan karakteristieke bewijzen zijn, en wij zouden die altans in den brief 3an den Hebreen, waar in alles van dien aart het kragtigfte voorgedragen is, zeer duidelijk vinden; — maar geen fpoor ontdekken wij hier, ik zwijge dat deze gedagte , uitgevonden om het karakter der Bijbelfchrijveren, van onoprechtheid vrij te pleiten, met meerder bezwaar dan valt op dien Geest, wiens zorgvuldigheid omtrent de duidelijkheid der voordragt , vrij van alle dubbelzinnigheid, eene eerfte plaats behoort ingeruimt te worden.

Wei-