is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P S A L M E N. 241

dit werk niet gebruikt te hebben, anders kon hij onmogelijk op die gedagten gekomen zijn, dat Venema dit

:: meest gebruikt had.

■ Flahmimus kt Pfalmos 1545. in Folio herdrukt

I 1785. in Svo ; de grootlle Italiaanfche Godgeleerde van dat tijdvak, een boezem vriend van den Kardinaal ,Po-

i lus in eene Ciccroniaar.fche ftijl fehrijvend , doortrokken

\\ van eenen geest van leering, die dit boek vooral voor den Predikftoel ten hoogden aanprijst.

Fe li kus id efl Bucerus in Pfalmos - om ftijl en taal in zijn leeftijd een benijdenswaardig geleerde.

I Va tablus in Pfalmos, door Vogel en Noesselt

i weder uitgegeeven , om de letterlijke verklaring altoos be-

:j langrijk.

F oord in Pfalmos; Lond. 1646. m 4to« Reeds DodI dridge bekend, maar niet wel door hem beoordeeld.

Zonder praal van geleerdheid, in de fchoonfte beknopt' heid eene fehat van waarheden , vooral omtrent het oogmerk der Pfalmen, behelzende; ik geloof dat dit werkje het handboek van den Heer Venema geweest zij.

Ajiijraldus in Pfalmos; voor zijn tijd in zijne donkere fchrijfwijze goed, doch de omfchrijving is veel te breedvoerig voor een poëtisch boek.

Venema aÜerbruikbaarst, in alle zijne uitleggingen heerscht evenwel den geest van aaneengefchakelde veronderftellingen zo fterk niet dan in de verklaring van dit boek.

Langeois Traduction Nouvelle des Pfcaumes, Paris 1762. heeft in Frankrijk veel gerucht gemaakt, maar is in zijne vertalingen mij te willekeurig.

Stark Daridis carmina: wij betreuren het, dat de doorkundige man dit werk niet ten einde gebragt heeft, waaromtrent alle hoope bijna verdwijnt.

Knapp, een bruikbaar handboek voor de Academiejeugd.

VI. Deel. Q Men-