Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

D e klagte, dat dit Deel niet eerder het licht ziet is wederom bij mij niet te zoeken ; ik ben van befluit veranderd in zo verre dat ik geene beoordeeling van mijn arbeid meer aan mijn lezer begeer te geeven; daar men van de Heeren Recenfenten niet wel vergen kan hunnen naamen te ontdekken, en ik niet gaarne met iemand tot nader onderzoek van zaken wil komen, ten zij hij zijn naam, in navolging van mij opgeve. Alleen wemchte ik, dat men mijne gedagte over den XLVilife Pfalm niet verkeerd opvatte; de toejland onder Josaphat's bewind, en niet die onder Hiskia, heb ik den ganfehen Pfalm door ingevoerd; de talrijke otarivging der vijandelijke benden kan als een belegering van het geheele land befchouwd worden; ik heb eenige aanleiding gegeeven tot misver/land door eene duistere uitdrukking in de noot: belegering onder Josapiiath; deze betreft niet Jeru-

fa-

Sluiten