is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de SCHRIFTEN der PROFEETEN. 331

eerden opCag zou denken , merkt ieder die gewoon is re denken; maar eens toegedaan dat de zin van deze fpreekwijs zijn zoude: Jesus Christus is het groote doel van alle de voorzeggingen , dan volgt daaruit nog niet het geen men wil; derhalven moet alles in de profetien van den Messias en de tijden des N. T. verklaard worden : 't onuitvoerüjke van deze gedagten, heeft men voor eeuwen reeds gezien, maar men heeft ook een uitweg bedagt, door een dubbelen zin der voorzeggingen te dellen, waarover wij ons in de algemeene Inleiding reeds uitvoerig genoeg verklaard hebben; maar daarenboven komen de oordeelkundigde voordanders van deze gedagten ons zo nabij, dat 'er naauwlijks verfchil is, dan alleen, dat zij de zeer onnatuurlijke en mogelijk gevaarlijke fpreekwijs van wezentlijk ééne dubbele zin blijven behouden; de gedagte komt dan hierop uit, die ik met de woorden van een der grootde mannen, Bacon wil omfchrijven , hij zegt: 'er legt zoms eene wijde uitgebreidheid van tijd in der Profeeten - woorden, wier vervulling door verfcheide eeuwen henen loopt, van het punt af dat zij begonnen vervuld te worden, tot dat zij de hoogde trap van volkomenheid bereikten. — Wichtig zeggen van een der oorlpronglijkde geesten, welke immer aan de waereld gegeeven is; was dit gezegde in de vertrekken der Bijbel - Verklarers opgehangen , met goude letteren , men zou zulke vrij-geestige verklaringen over de aanhalingen uit het O. T. niet voor den dag brengen.

Ik weet dat men hier mogelijk zeggen zal: wij verdaan niets meer door den geestelijken of dubbelen zin dan dit opgegeevene, ik laat hier elk oordeelen die lust tot onderzoek heeft; ik ken niemand die dezelve met meer kragt verdedigd heeft dan Warburton in zijn Godd. Zending van Moses, V<*e Deel bladz. 406.; men zal daar zien hoe wezentlijk men voor twee zinnen, aan een en dezelve woorden gegeeven , pleit; de door en door belezene man, anders

gansch