Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van JESAÏAS. Hoofdd. XXVI. 513

vs. 18. Wij waren zwan\er, wij hadden weeën,

Maar baardden wind;

Wij bezorgden den lande geene redding,

En geene waereld-bcwoners vielen ter neder, vs. 19. Uwe dooden zullen leeven, onze lijken ftaan op.

Verrijst en juicht gij die in het ftof woont;

Uw daauw zal een /s»w;;s-daauw wezen,

En vallen op het land 'der overledenen, vs. 50. Ga, mijn volk! begeef u in uwe kamer,

Sluit de deur agter u digt,

Verberg u een wijl, tot bet onweder over is.

onze godsdienftige bijeenkomftcn, zelfs daarover Jehovah. 18. 't Kwam ons nogtans zeker voor, het was wezentlijk , wat 'onze hoöp ons voorfpelde; hoe verlangden wij naar de vrucht, maar ziet! 't was niets dan pijnlijke opgeblazenheid; — met al ons Worftelen hebben wij den laiiden nooit heil aangebragt, nooit eene eenige vijand, die wij zo veeleu hadden, voor onze voeten magteloos zien vallen.

19. Hoe treurig, als een kerkhof vol lijken, alles nu ook zij; genoeg is 't, dat wij de uitzichten hebben dat diejbeweeglozen zullen herleeven en die lijken verrijzen: rijst dan nu blijde op, en fchud het graf- ftof af! hoe zal dit zijn ? ,6! als de daauw die in den vroegen morgen valt, en alles verfrischt, doet herleeven, en op de landen, waar veldflagen of ijslijke flagtingen geweest waren, haar meeste kracht doet.

20. Maar mijne natie! wien ik nü dit lied mededeelde, overijl u niet in uwe denkbeelden, 't is nog verre

vs. 18. Al was de ziekte, die zeldzaam voorvalt, en onder den naam van Empncnmatojis bij de Medici befchreven word, ouwlings onbekend, zo heeft de tekening nog zo veel natuurlijks, dat wij aan zoortgelijke omftandigheden denken moeten.

vs. 19. Dit behoort men eigentüjk, zegt Mas. te neemen, en hij denkt aan de bloedgetuigen; maar fchijnt evenwel geene bijzondere opftanding te willen bedoelen. — Eigenlijk ftaat 'er: malvadaauw, dienstbaar, naar de kruidkunde der ouden, tot bevordering van de geboorte; dit wedericgd Cube, fchoon de 70 daartoe aanleiding gegeeven hebben,

VII. Deel. Kk

Sluiten