Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van JESAÏAS. Hoofdd. XXVII. 515

2. Maar 'er zal in dien tijd ook weder een _ys. i.opdien wijngaard aangelegt zijn ; alle de Hammen zul wijngaard' lm len ziin van de beste foreks-druiven, — ov-Ci".l'~ra',l'''

3 ■> ' r zijn; van welken

dezelve zal een lied gemaakt en bij beurten ge-jv» bij be»n,eu zongen worden. Zie hier een gefprek tusfchen den planter en den wijngaard: ,

vs. 3. Ik, Jebovab'. zal dien bezorgen,

Onophoudelijk hem befproeijen';

Ik zal hem bij dag bezoelien,

En ik zal hem bij nacht bewaren. VS. 4. Ik ben met geen muur omgeven:

Een doorn en distel kan ook geweld weder/laan :

Maar als ik die geweldig aanval Jliek ik hem maar in brand.

u*4 Reije. Jehovah fpreekt, door Priesters gezongen.

3. Mijn wijngaard met nieuwe zorge weder aangelegd, wil Ik met alle naauwkeurigheid van nu af behandelen; Ik zal hem op 't rijk He met water voorzien om zijne zaprijkheid geftaag voedzel te bezorgen ; met alle zorgvul- ' digheid zal Ik hem tegen alle onaangenaamheden van den dag en van den nacht, befchutten.

o/e Reije. Burgers die den wijngaard invoeren.

4. Mag ik dit verwagten , daar'ik geen fteenen muur, geen de miufte omtuining hebbe, en dus voor allen aanbeelden te zijn van drie aanzienlijkef rijken, die bezogt zouden worden, — de eerfte is wel de duidelijkfte in overeenkomfle met den krokodil, die een onbuigzaame ruggen-graad heeft, — men leeze de rijke aanmerking van M. Tijde man op Shaws Reizen. Hezel heeft 't natuurkurldige vrij goed.

vs. 2. In Juda groeide de forek het meest en best, dit rijk raakt 't bijzonder , de paratiomajte der Hebreeuwen maakt het invoeren van den wijnftok fprekende, natuurlijker dan bij ons.

vs. 3- Hier heb ik de Griekfcbe en Sijrifcbe overzetting gevolgd. — Voor tooren lezen de 70 muur, — dit is door de meeste Uitleggers gevolgd; Lowth heeft dit wel behandeld in zijn Antagonist; Koechen heeft zich moeten wringen om de gewoone lezing te behouden.

vs. 4. Forskall zegt, dat de Oosterfcbe doornen veel fterker en ftckelagtiger zijn dan de onzen.

Kk 2

Sluiten