Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i6

Het B O E K

TS. 5. Och! print maar raiinc fterkte aan!

OcA' fcbtnkt mi, «au >-«jrc, Jlhenkt mij rnite.

vs. 6. I" het ocl." mfti ;e zal Jako". wortelen en Isracl bloeijen en knoppen, Zo dat de aarde met o'rucbten overladen zal zijn.

vs. 7. D«w tfaat Hii zo als Hij doeg dien die hem doeg,

E.i dood Hij .zo als de moordenaar door bem gedood is.

val bloot Kgge ; eene haage zou ten minde nog 't indringen van het vee verhinderen.

\fle Reije.

5. Miine befcherming is u genoeg, en tegen Mij, indien Ik gramdorig ware, is niets nut; met déne wind rukte lk de haage om , of dak hem zeer gemakkelijk in ligte laaije vlamme ; — 'l best van alle voor u, is, en dat is Mijn wensch, u om mij wel vast te llingeren, dit is de beste veiligheid voor de wijngaard dengen.

zde Riqé, .>

Wel nu, fchenkt dan ook aan mijne loten, bij die vastigheid, kalmte! ó ja! fchenkt mij toch groei en ongeftoerde geneugten.

ift' Reije van Profceten.

6. Houd moed, in volgende tijden zal het u nog gelukken, dat gij, fpruit van vader Jakob! na den winter vo »r u, waarin gij onder den grond meer vezelen maaken, weder uitbotten, bloesfems en gezette beziën geven zult; uw vrucht zal tot rijp'ieid komen, en zo overvloedig, dat gansch Jiiclea ze zal kunnen nuttigen. 7. Het is waar, uw daat is kwijnend, maar niet hopeloos; Jehoyah heeft u zo niet behandeld , als Hij uwe vijanden deede ; is uw plantzoen zo vernield als uw vernieler, die voor altoos uitgeroeit is ?

vs. 7, 8. Dit fteheelc Hoofddeel is donker maar bijzonder deze twee verfen grammaticaal hefchouwd; van 7—13. neemt Cuee voor een fragment, Tr ar aan alles ontbreekt om 't wel te verdaan, ook Koppen; maar het is onbetwistbaar dat het zim ebeeld van den wijngaard doorloop', en dus is dit, eene grove doling in deze Geleerden.

Sluiten