Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

van JESAÏAS. HooFnn. T. VII. 517

VS. S. "Vlot mate liraftte Gij, toen Gi' hen wegdreef,

r«» een felle orkaan als die van den bete" oosten wind hen v egnint. VS. 9. Daarmede zullen de wan''edriiven van Jakob verzoet d «j-'zrr , Dit is het gfltllchè offer, waar door de fcbuld tal afgedaan zve e . Dan zullen alle fleemn des «titan als verftrooi ie tuUltecneu leggen ,4an hosfehen en znnvte.ziiilrn zal men xnctt denlcn. VS. 10. "eweer'mare ft: d zal dan outi ■ !kt, e^n veraf te en verlaten grondwezen, Een valei ter weiding voor den jo' gen ft Ier ziin. Om de takeen, terwijl het nedcrli d, te vcifcheurcn. VS. 11. Die verdorde takken zullen dan gemakkelijk weggenomen worden , De wijven die dan komen zullen ze branden; Vlet is ge^n volk van eenig i erna ft, ■ Hierom heeft deszelfs fnrmeei.ier 'er geene ontferming mede. En zal het geen gun/ie doen ervaren.

Wijngaard, \fi' reije. S. Neen, na bare onvrugtbaarheid heeft Hij haar niet behandeld, fchoon II;j gevoelig en geweldig gt$:liüd heelt, toen de vutirige wind alles vernielde , wat vaa belang was.

ifl' Reije.

9. Maar juist do-r deze oordeelen, zullen' de o rziken der llraffen opgeheven, en den gr. nd tot verzoei:i:ig gelegd worden; — befchouw 't als het zond-offer, waar door de onreinheid herfteld word; dit offer dat gansch verteerd, zal ook alles opteeren; de marmeren fteenen van de afgods-altaren zullen door dat vuur tot model - kalk inbranden; 't zal de gewijde bosfehen, het zal de zonnezuilen opteeren. 10. Doch alvorens moet de ftad, zo vermaard wegens hare (lerkte, gansch ontvolkt en een puinhoop wezen; een wildernis waar het dartele vernielende ltier naar lust in graast en ligt, en het groene loof dat blijven liaan zal , naar welgevallen fchetirt en afrukt. 11. 't 'Moet zelfs verder, gaan , de afgefcheurde takken dan verdroogd, moeten naar welgevallen door de fchamele

vs. 9. Fen offer dat gansch verteerd; — hier fchijnt het dat de altaar zelfs mede verteerd word, en van marmer in kalkfteenen veranderd; een fraaie trek, ha zond-offer is wegens hunne afgoderij, dat fel brandend offer, dat de afgods - meubilen mede opteert.

vs. ii. Dit word met zo veel naauwkeurigheid gezegd, om de grenzen i\ k 3 van

Sluiten