Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si6 Het BOEK

zich Mmstu de Heer Jehovah ! gelukkiger tegen wii'"i Nsbd- Egypte doen oorlogen; daar zal hij een

J£"siïm4*.aaUtal flaVen Vi"den e" kulUleU nlakcn' en

fchen- r;n(e kostbaarheden voor zich vinden , en

ken ; Iiii zal 3 , ,

dit volkrijke nog genoeg voor den zoldaat om te piungelf, de° fchat- deren kunnen overlaten , tot verzagting van ten' neemen,zi;n hebzugt. 20. Hij heeft in het ftandvasen het gansch > n ..... , , ,

latenuitpiunde-tig belegeren van fijrus Mijn plan gevolgd, doening Voor dit was hem belooft; Egypte zal ziin bezijn armee. zolding wezen , dit verzekert u de Heer eenS'ion°i', om Jehovah! 21. Onder die omftandigheden zal lk gekweeten ^ ^e kragten der Israëliërs weder een weinig doen heeft, hen ik toeiieemen, altans zij zullen zich van de geledegelegou'zij'heb- ne rampen een weinig herftcllen; Ik zal u dan Mij in°d« weeï gelegenheid geven om meer vrij en onbewingeweest, zegtpeid tot iien te mogen fpreken, na dat zij

Ailonat Jebo- r ... , I ,, «v l £

vab: de ervaring gehad hebben, uat lk Jehovalt

VS. 21. Oo

dien tijd zal lk oen. voor Israël ee-

nen hoorn doen uitgroeien, en u vrijheid geven openlijk tot hen te fpreken; en zij zuilen erkennen, dat Ik Jthovab ben.

XXXrte T

hoofddeel, e ii o v a h vervolgde dit nader in

der!" ve'riichtê de bijzonderheden. 2. Hij fprak mij dus S«ij«wïrT*'aan : ^crveIing! vervolg uit naam van dus: uw Heer de Jehovah Egypte's nood-

vs. a. Men- i0t te voorfpellen ; begin met de aan-

fchen kind ! ^ '. ö

voorfpei dus: fporiug door een luid gegil over dien geZafjl'J': dugten tijd: 3. Ja, zij nadert met rasfche lef een klaag- fc\mdcn . die dag van Jehovahs plegtige

zang aan ! ac» ' ° u • a -

vetk een digi wraakneming; een dag van de treiinglte om-

vs. 3. Wa.it

een dag komt aan, de dag van Jehovah nadert; een akelige dag ; het

vs. 2i. Dit brengt MictiAër.is op Danicl aan het hof; liever met anderen opde loslating van den Koning toen in ballingfehap; HtZEfc zegt dan kan men a-.eer voorzeggingen eerst regt gezag geven.

Sluiten