Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

DANIELS

GEZICHTEN.

Onder de reije van ÖpftaHers der Gefchriften, welke ons de openbaring der Godheid ten nutte van Israëls volk gaven, is Daniöl vooral aanmerkenswaardig; het zij men op zijne geboorte, zijn perfoneel karakter, of de ampten ziet, welke hij bekleed heeft, waar door hij niet in den engen kring van Judea, maar in het Kabinet der grootfte Vorften van dien tijd geplaatst, zijne kundigheden vermeerderen en verfpreiden konde. DaniëL waarfchijnlijk uit koninglijken bloede geboren, moest al in zijn jeugd het treurig lot ondergaan van uit zijn vaderland vervoerd te worden, om aan het Babylonisch hof eene opvoeding te verkrijgen , die hem op den glibberigen baan van het hovelings - leeven onder de despoten van het oosten bragt. Hoe verheven hij in oorfpronklijk vernuft, hoe uitftekend hij in alle de wetenfchappen van zijn leeftijd geoeffend was, hoe onvergelijklijk teder en naauwgezet zijn deugd en godsvrugt geweest is, hoe zeer ook EzEciuè'l daarop roemde, met hoe veel vuur de IX. Deel. A Ce-

Sluiten