is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144

Het GESCHRIFT

om een vrouwkens, trouwloos, alleen liet, beval Jehovak te minnen, die . , j r i,

fchoon van haar mij baar nogmaals optezoeiien, die, ïcnoon

, Vn™d ze van mij als haren echtgenoot, altoos op-

tans werfpeiig recjlt hemind was, ook altoos ontrouw, tegen

was , zo als

jébovab de baar plicht, gehandeld had; dan dit moest mij

IsTe? nef"iet verdrieten; die zelve ondervinding had

heen, fchoon jehovah van de Israëliërs, die Hij met alle

zn naaf andere J

omza- zorgvuldigheid altoos geliefd had; en die geestige wijnen hef altoos beantwoord hadden door hunne beminnen. minneblikken te liaan op andere goden, en zich te prikkelen met de geestige wijnen op vs. 2. ik de altaren der goden gewijd. 2. Ik zogt gj ^ S haar daar op , om haar mede naar mijne aan, voor vijf- woning te geleiden ; ik maakte met haar

tig zilverlin- ° , , ,

gen; cn een en een verdrag, waartoe hare omftandigheden baar menrgèrst' h°"te ligter noodzaakten, voor eeuig geld, en

Dien ondergang was wel elders voorfpeld , maar nergens zo duidelijk de gevolgen daar van. David KlMCHl heeft in bewoordingen, die elk gevoelig roeren moeten, hier de toeftand zijner natie inderdaad aandoenlijk gefchetst.

vt. 1. Ik ben het met de Uitleggers volkomen eens die hier aan Gomer denken, en niet aan eene andere vrouw, men zou het zeer wel hebben kunnen overzetten: vriji die evfrjpelig* vrouwe; dan waren de gedagten zeker nergens elders henen geleid ; het oogmerk van het ganfche voorftel eischt dit ook; - de aanmerking van Cocceus gaat hier door, dat zoenen brath hier alle de ift ftammen betekend, terwijl buis van Israël al veel van het gefcheurde rijk Israël gebezigd werd.

vs. 1. De Uitleggers maken zich te vergeefs verlegen, zommige denken aan een heerinlie», waarmede deze vrouw overgehaald wierd; MlCHAëLis bewijst in zijn Mofaiscb Recht duidelijk genoeg, hoe vrouwen in het huwelijk gekogt wierden, maar dit alles, fchoon waar, komt hier niet te pas; het is een vrouw die buiten Het huis van haar man zoms zwerft, cn nu naar huis gelokt werd door gefchenken , die waarfchijnlijk aan haar keuze gelaten zijn.