is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van A M O S. Hoofdd. It. a6o

eijn hen te ftraffen. 5. Het moet elk ge- êJ^Jrff. noes zijn, dat de magtigfte Heer, de Gc-w zetaetb

0 J ' , ' •• is het die op

bieder over de hemeilche benden, zijn gees-het aam-oereii

felroede over het land uitgcftrekt heeft; ^Sjg^eS* om moet gewis elks hart vau angst kriin- en deszeifsbe-

ö . woners doet

pen, en alle lands-bewoners 111 tranen weg- treuren; en ais fmelten; het oordeel moet als een vloed nu niet£* -tffc alleen buiten hare gewoone boorden gaan, na».^gjp alles moet in dien vloed zo bedolven worden , als bij de hoogfte overftrom'mg van den Niil immer gebeurd is. 6. Men vra- ys. 6. Die-

j ° , 1 o • zelve die Zijn

ge niet wie dit zal kunnen doen i gewis bovenzalen fn

Hij die het heel-al tot Zijn paleis heeft,*g

wiens boven - vertrekken de zalen der he- voorraad - vej-

- . trekken op de

melen zijn, wiens bcnedenite gewelven ee- aardc gegrond nen voorraad die onmeetbaar is bevat, dic v"cV deT van daar de zeeën voed, en zeer gemak-gebied, en o-

ver het land

kehjk eenen vloed over de aardbodem kan doet »/o<fy«»; brengen; de bewoner van zulk een verblijf is ziin is de Jehovah. 7. Inderdaad, Israëliërs! het?..vs-MJ.- Zijt moet u niet verwonderen dat Ik zo over u ais de c»/**"»»»

_ . Israëls zoO-

denke; geen Egyptenaar kan met meer ver-„eni vraagt agting aan de Cufcheërs, zijne onrustige nabuu- h°™hJ * ren, denken, dan Ik omtrent u, dit verklaart Egypte ge-

' , , , , . ti i 1 voerd, en de

u Jehovah! het is waar, Ik deed 11 oor- Pbiiiftijnen uic fpronglijk uit Egypte verhuizen om eene volk- s^'.rruhA'.v? planting voor Kanaan te worden, maar daar-

vs. 6. Het is ongetwijfeld dat men zich de huizen der Oosterlingen Voor den geest moet Hellen, waar van dat gedeelte, het geen gelijk vloers is altans, aan de ftraatzijde, uit keukens en magazijnen beltaat, wordende de boven - vertrekken, of die over de plaats gelegen zijn, allen tot woon-vertrekken gebruikt. Sc ii Roe der fchijnt de kragt der woorden meer cp de fundamenten dan wel op de beneden-vertrekken te brengen.

7. Zie MlCHAëns in zijn Ceographie II, Deel pag, isi. en 176.