is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 231

Wn de hand geweezen, gelyk ook de aanbieding van eenige Burgers van Borgtögt, om dus voor hem ontflag te verwerven.

Dus Honden de zaaken, wanneer de huisvrouw van fléddurus, nevens haaren broeder , als mede den Advokaat tuttel en eenige anderen, zich begaf na Leeuwaarden, alwaar Prins wil* lem de IV zich thans bevondt, en aan denzelven ter hand ftelde een Gefchrift, behelzende een beklag over het gevangenneemen van haaren Man, en een verzoek om ontflag uit zyne hegtenisfe, onder borgtogt, en toelaating in een gewoon regtsgeding. Zonder eenig antwoord ftelde Zyne Hoogheid dit Smeekfchrift in handen der Heeren Staaten van Overysfel, om hem te dienen van berigt.

Dit uitftellend antwoord deedt den moed der Regeeringe groeien. De aanhangers Man Fledderus wierden Zeer fmaadelyk behandeld, en twee derzelven, cornelis groen en christiaan roef, Schoonzoon van den Gekommiteerde jan tromasz, in hegtenisfe genomen, en in de gewoone Dievegaten geplaatst. Wes•hafven de Gekommiteerden, voor erger gevolgen vreezende, te raade wierden, zich te vervoegen by den Prinfe, en om herftel van -zaaken op het nadruklykst aan te houden. Dit gefchiedde, by een Smeekfchrift, vèrzéld van verfcheiden Getuigp 4 fchrif-