Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 Het BEROERD

Vergadering van Staaten ingebragc, en concerneerende het gebeurde binnen deeze Stad op den 19 en 20 December daar te vooren , Copielyk te communiceren aan Gekonftitueerden en Gekommiteerden uit de Burgery alhier, en deze zich veroorlooft hebben , by een Adres laastleeden Maandag, ter Vergadering van UVVel Ed. Achtb. ingeleverd, en gelyktydig in een Extraordinaire Courant publicq gemaakt, dezelve onze Refolutie in een zeer hatelyk daglicht voorteftellen, en als Hoogstbeledigend voor Utrechts Burgery te doen voorkoomen, met geen ander oogmerk voorwaar, dan, om dezelve Burgery (ware het mo« gelyk) immers dezulke onder Hen , die by gebrek van genoegzaame kennis en doorzigt, of van gelegentheid om door hun eigen oogen te zien, zich door deeze Leidslieden gewoon zyn te haten leiden, regens de Ridderfchap dezer Provintie te animeren, en derzelver inzigten en bedoelingen in geheel erroneufe en onwaardige verdenkin. gen te brengen; vinden wy ons in de onaangenamen verpligting gebragt, terwyl de gewoone weg, tot het inbrengen van onze bezwaaren ter Staats Vergadering, door de opfchorting der Vergadering binnen deeze Stad, immers voor alsnog afgefneeden is, deswegens ons beklag by Misfijre aan UEd. Achtb. te doen. „ Wy zullen ons over den Inhoud van het zelve

Sluiten