Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a:§ Het BEROERD

alle reproches te reekenen voor de blaam, welke op Amftels Raad gelegd word, door eene handelwyze, waar door mede Leden van den Achib. Raad ten fterkften in derzelver goeden naam benadeeld worden, by die geene, tot welkers kennis de genoomene Refolutie zal koomen, zonder teffens van de waare toedragt der Zaken te zyn geïnformeerd, en referveerende zig voorts zodanige micklelen en demarches , als zy in tyd en wyle te rade zullen worden.

„ De Raad dorville heeft op den 21 April in de Notulen van den Achtb, Raad laaten infereeren, dat zig met de bovenfiaande Aantekening conformeerde.

„ De Burgemeester clifford , neffens de Raaden hoydecoper van maarseveen,

geel vin ck en alewyn van wynden,

zo weegens onpasfelykheid , als andere reedenen by de deliberatiën van den Achtb. Raad, op den 3den dezer niet tegenwoordig geweest zynde, maar als nu geëxamineerd hebbende de Refolutie, als toen op zeeker Request van eenige Burgers en Ingezeetenen deezer Stad genomen, als meede het Protest, en de aanteekening daar teegens door diverfe van hunne Meede Raaden in de Notulen gedaan infereeren, en teffens geinformeerd zynde, dat evengem. Heeren nodig geoordeeld hebben, in dit zo eclatante als ongehoorde geval , deeze

hun.

Sluiten