Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 Het BEROERD

„ daan, alleen is gefchied tot meetder rust en „ dienst der voorzeide Stad Amfterdam , en rot „ wegneeming van diffidentie en onlusten, aldaar ,, ontdaan, en zulks zonder eenige prajjuditie of „ conftquentie voor het toekomende, ten aanzien „ van de Privilegiën, Vryheden of Gerechtighe„ den, de voorzeide Stad en de goede Burgeren „ of Ingezetenen derzelver competeerende , die „ Wy verdaan, dat in haar oude kragt en vigeur „ blyven zullen.

„ En dewyl Wy een byzonder belang ftel„ len in alles, zo veel Ons mogelyk is, te „ helpen toebrengen, om de rust, eendragt, en „ het vertrouwen, en de daar uit voortfpruitende n bloe' van dic gezeegend Gewest, en van de „ voorzeide Stad van Amderdam te doen berlee„ ven , hebben Wy meede nog goedgevonden, „ aan Burgemeesteren en Regeerders van dezelve „ Stad te demandeeren , om met communicatie „ en overleg van Ons, tot verdere herdelling en „ bevordering van de evengemelde rust en een„ dragt aldaar, alle zulke middelen te beraamen „ en in 't werk te dellen , als tot dat falutair „ einde nodig geoordeeld zullen worden, en dien „ ten gevolge behoorlyk reguard te daan of te „ doen daan, op de gedraagingen van de zoda„ nigen, welker voorige handelingen en condui„ tes eenige opmerking verdknen, of welker daa-

„ den

Sluiten