Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE. 31

ruftende geftalt ende als dan daer van vorder Recipisfe gegeeven, ende daer mit deefe teegenwoerdige eedodet werden fal.

Irftelick een reeckeninge Everts van Olst onder Rentm:der Stad Zutphen van den Jaere LXIII.

Noch eene Reeckeninge deslelfs Rentmeefter van den aare LX1V.

Noch drie Rekeningen van den felven Rentmr,die. nende op 't laer van Vyff ende 't Sestich, alle drie.

Item noch twee Reekeninge gemeltes Rentm « dienende beyde op 't Jaer van LXVI.

Noch eene reekeninge dick geruirtes Rentmeefters van den Jaare LXVII.

Wie eelyckfals drie reekenboecken Lambert Lauwermans& AvOTentmeefter der voorfi- _ Stadt van den Taere van Neegen ende "t feftich, mit zeeker boexken,wefende id Copiarium dienende op t felve Jaer.

Noch eene Reekeninge deslelfs Rentmeefters van den Taare 't Soeventich.

Noch die lefte Rekeninge t weten van t Jaer van LXXII, die noch nyet volcommen is, dan eyndet op Sondach na Mathei 'in 't felve Jaer, Henricx van der maefe aver Rentmeefter der voorf Stadt Zutphen.

Item noch id Borgerboeck der Stadt Zutphen te wee ten daer ir.nc die Borgers beëdet zyn , beginnende in den Taere XlVe acht ende t foeventich ende eindende anno XVc LXXII op ten Donderdach na den hilligen

P1 NochTd Tinsboeck der Stadt Zutphen beginnende op St Martens dach anno LXVI ende eindigende anno LXXII op St Martensdach.

Noch id waerboeck der Stad Zutphen, beginnende alfoe dat waerboeck voorfchreven: anno LXI eynde anno XVc LXXII op ten geërfden dach na den Sondach Cantate, van groote lange ende fmaele blaede-

Noch id Gichteboeck der Stadt Zutphen, begïnnenaldus; Gichteboeck de anno 1561 eindende anno LXXI op ten geërfden dach nae Francifci.

Noch id Margengaefs boeksken, in cleyn formaet der Stadt Zutphen, beginnende anno 1478 op raaen-

dach,

Sluiten