is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken voor de vaderlandsche historie, uit de verzameling van mr. G. van Hasselt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïlö STUKKEN VOOR DE

onfen Secretaris, die wy defe dagen om faecken onfs Gouuernementen aengaende gefchidf, hadden, aen den voorn: Generale ftaeten om , hunne refolutien vernomen , anftondt wederom to keeren dwelck wy verhopen fal wefen binnen vier off vyff dagen zonder te dencken wyders to trecken, willen wy V. L vnd E, daer van wel verwittigen dat defelue noch nyet kommen on is vnd wes ons middler tyt bewust fal werden van defs voorgemelte Vergaderung, waer van wy enen goeden vnd vasten peys verholfen, zullen wy niet onderlaeten in allen gevalle V. L. vnd E., to aduerteren mit hulpe des Almechtigen, den welcken wy derfeluer in gnaden den doen beuelen. Datum Haulte den XXIlJ>n january 1577.

(was get.~)

Gilles van Berlaymjnt.

Heden den XXUIJcn hebben wy tydung gecregendat gisteren die Herr Don Johan was in der misfe geweest met den anderen Hernn van den Raede van State vnde anderen Gedeputierden van den Staten vnde dat men heden aldaer zolde beginnen te negocieren vnde «acteren, verhopende noch fterkelick dat einen goeden peys noch daernaer vuyt fal volgen.

(V Opfcbrift was.)

Den Edelen Erentfesten Vromen Erfaemen Wyfen discreten vnd voorfichtigen, die Gedeputeerden der Banneiheeren Ridderfchap vnde Steden des Furstendom Gelre vnd Graefffchap Zutphen Reprefenterende die Staten desfelfs Landt.

(noch daarop.) Ankommen 30. January. 77. a Arnhem;

No.