Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE. 237

['i opfchrift was."]

Den Edelle Wolgeboren , Erentfesten ende Vromen, Voerfichtigen Erbaren Bander Heeren , Ridderfchap ende Steeden prefenticrende die Staten van Gelderland, myne gebiedende Heeren. Dienst!ick.

N°. iif.

Aen Henrick van Broeckhuyfert,

I^rhnfesteendefrome, gunflige, goede frundtf Wy. hebben V L. bryeff in dato den 28 Oftob. lestledenontfangen, vnd alles inhaldtsverflaen ; vnd dancken vwer L. vur oerer prefentation ende togeneighten willen tot vurftandt des vaderlandtz. Soe wy dan van onferen gecommittierden Wilt van Broickhufen, (den welchen wy aen den Gouuerneurf moy in hollandt affgefertiget gehabt) verflanden, dat gedachterfonoyder Landtfehap van Veluwen, oerer begerthennha aenwyfmghtot weruongh van drien venlen knechten gedaen, fiet die Landtfehap van Veluwen vyt bericht gemeltes Wilten van Broickhufen vur guet aen, dat V. L. hopman van ein vendien fyn, ende Hegeman van idt anderde. Begerende, dat V. L.onbefchweert wollen lyn die drie venlen knechten vyt hollandt tho haelen, in guede ordene thohalden, ind nae den lchantzen vp ter Isfell tho fueren: men fal aldaer den derden hopman daer toe Rellen, ende der geboerlicke bettellonge geuen. Dar aen fulien der Landtfehap ende ons funderlingen dienst ende frundtfehap doen V L. den der Almechtiger langh welfaerende behuede. Gef. den

xxx. o<a. a. 77. _

No. 118.

Sluiten