Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3» STUKKEN VOOR. DE

N°. 16*.

Concept van zeekere puncten gemaakt by dye Gedeputeerden van der geünieerde Provintien, dye en yder van derzelve provintien onder Corredtie fal! belyeven te infereren yn dye Inftruclie van dye "Gedeputeerde dye gefonden fullen werden teegens den 26. Marty a». . „ -1579. volgende 't fchryven van Eertzhartzoche Maethias in dato 28. February ao, 79. nae Antwerpen.

'•nplerst dunckt (ondeT Correftie) dat yder Provin■*- cie fall fenden in conpetenten getall Gedeputierden tegens den 26 Marty voorfchreeven bynnen Antwerpen; Welverltaende dat men neyt en verfthaet, dat dye vergaderongh van dye generael ftaten fall vorder dyenen, dan om te refolveeren op eenen beftendigen pyes unde vreede, myetzgaders by foe veer men op dye Conditiën und verfeekerneiden nyec en fouden kunnen veraccoideeren op dye redresfe van den Krychshandel van deese Neederlanden, und nyet thot den effecten als by dye pacifiatie van Gendt befloeten ys: Alfoe dye Vergaderyng van de Generale Staaten, yn die zelvige pacificatie geruert tho effecte aldaer gementioneert nyet en beboert te gefcbeyden, dan foe wanneer dye Vvandt fall weefen uit hen Lande , als breeder by die felvige notificatie. Ten anderen dunckt onder Correftie, dat yder

fio-

Sluiten