is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken voor de vaderlandsche historie, uit de verzameling van mr. G. van Hasselt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE S?

einde fich van de Generaliteit niet te wylen feparieren.

On ten XJ Aprilis heeft fyn F. D. perfoenlick in de ver-aederong' van die Staeten Generael ein Latinfche oratie gedaen mit ovcrleverong van feeckef: ardcuTen, dair op aie Staeten folden dcl.benrcn ende iefolv^ren dair op D. Leon.nus gefecundierc ende eine cxhortatie tot byftant der gemeyne faecken gedaen, allet gedruckt hier bygevuccht Daii op verfcheiden Refolutien op den X11J Apnhs benomen , ende by gefchrift verfatt, ende foe feTfelven tyede, dwerfche tydongen aenquaemen, hoe geweldelick dat die Stat van Maftncht van Sen vyandt aengefochten ende beftormt is gedehbereertgeweest, hoe ende in wat manieren men die felveStat in aller yle folde moegen ontfe ten, dair oP by ons fchrifthck geadvifiert, als uyttenfelven te verneemen.

Aeneaende dat ons by inftructie operlacht van EoSJtifommelre ende T.ehcweerden Beest enSeTnov fich to fullen reunieeren is onfen genadeleren Stadtholder naerdat by ons d.e faec kfmunteUck voirgedraegen, op fyn Genade, begeeren ermetnoriael gegeeven, dair op fyn Genaede beleeft afte van Öönfentte van onfen Genad.gen Heere Prince to fullen werven , Verclaren oick die Sten der Statt Bommel hebbende die vurfchre. fe afte van fyne Exellentie, fich tho wyllen halden is goede Lantfaeten ende Lithmaten des Furftcndoms Gelre fchuldich fyn, edoch allet op behaegen Van oire principalen.

DenXXJe Aprilis is aengehalden omb die afte van Zaltbommel van die Exellentie des Prmcen onderteickent tho erlangen by onfen Genad.gen Heeren Stadholder dairm fyn Genade bew.ll.cht. omb die tho forderen nhadat die Heer Boyuier d.efelve ingeftalt hebben fal.

Dye Erentricke ende Edelle Alexandrina van Wyt1 F 4, ten*-