is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken voor de vaderlandsche historie, uit de verzameling van mr. G. van Hasselt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ea STUKKEN VOOR DE

tind vod eener Provintzy und fteeden nae den anderen goedtgefonden, approbiert, und ingegaen werden is, allfo, dat idt nu meher vuren gecommen, dat die Stadt Antwerpen und ganrz Brabandt, uytgenohmen die Steeden die in "gewaldt des Fiandts findt, wie insgelicken oeck Flanderen, item Hollandt, Selandt, Utrecht, Weftvrieslandt, Ommelanden, und hett meeftendeel in den drie quartieren des Furftendoms Gelldren, wie oeck een goed antall van den in der Grafschap Zutphen, desgehcken oick in Overysfell ettliche. van de Riddcrfchap und Stecden diefelvige approbiert, meerendeels gefchweren , und fich hierinne niemandes mehr, dan ettliche Prelaten und Geeftlicke in Brabant, die Bannerheeren, ettliche particulier perfonen in 't Furftendom Gellder, fambt den Steeden in de Grafffchsp Sutphen, oeck ett'icke van de Ridderfchap, wie insgelicken oeck die Steden Campen und Schwoll beneffens ettlichen Edelluiden und eensdeels geeftelicken in Frieslandt, fich noch nit daer to verclaert hebben.

Dat derhalven tott opheffing und verhueding allerhande beforchter divifion, und erhaldung goeden willens , freeden , und eendracht nit verraedtfamb were , dat die van der Bannerheeren, Ridderfchappen und Steeden des Furftendoms Gelldre und Grafffchap Sutphen , to rugge fettende alle ingebelder Calumnien und gcfaste voerordell , prsfumptionen und verdacht, fich van wegen defer Union met den Deputierten van den gèunyeerden Provintien in frundliche Communication ingelaten, und fo ver mogelick met derfeMgen vergeleecken und alfo in deefen werek fich tot der gmtzen Generaliteit be? geven, ofte ten wenichften met aenrichtong der Generall middelen, williger Contribution und undcrhalding des Kriegsvolcks fich fyner Genade heb boeden vertrowen nahe, alfo erzeiget und bewefen hadden, up dat men hoere goede affeclion , die fie tot dem Vaderlandt dragen, met der daett ftueren, und Ce fich in khumptigen beforgten nott feilen fo voelle te mehr goedes, trost, fchutts, fcherms und alles

nodigen