is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken voor de vaderlandsche historie, uit de verzameling van mr. G. van Hasselt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE. *3*

delibcratien ofte refolu»

Blyven by den Text.

Blyven by den Text.

tien.

Item alle faecken die fullen kommen in deliberatie van voirfchreve Ka-de fullen gerefolveert ende gedecreteert worden by pl'uralité van Remmen van de voirsch. Raeden zonder dat de Overicheit hen zal mogen behelpen met eenuen achter ofc fecreten Raed.

Item dat alle brieven concerneerende den Sraet van de Landen zullen gecommuniceert worden, in den Kaed, om daer op geadvifeert end^ gerefolveert te worden.

TMyven by den text; Behoudelick, dat die foe* ven perfonen daerinne Vermeit, fouden moeten weefen \an Vier verfcheiden Provintien, und dat die gryffier fal gehouden weefen, die Comparanten ende prsfenten optoetevkenen, van daeee toe 'd ege , und dat oick geene zaecken eenige Provintien aengaende , diffinitivelick afgehandelt fullen werden, ten fy ter prsfentie van ten minften twee gede-

Sullen inden voirfchreve„ Raed geen f.ecken diffinitivelick setracteer: worden ten zv in prslentie van tien oft ten minden zeeven perfoonen van den voirs. Raed>

P 4 !tem