Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35$ STUKKEN VOOR DE

ten der geünieerde Provinciën voir guet aengefien ende gerefolviert tot dienft, heyll und wolfaren des algemeinen Vaderlants, einen Landraeth op toe richten, daer to te nomineeren und to committeeren Vuytten obgemelten geunieerden Provintien die bequaamften und beft gequalificeerde perionen >, tot dartich perfonen ongeveerlich in getall, vermoegens *eeckere Inftruftie in Decembri 'fellleeden by den Staeten Generael, oder oire Gedeputierden binnen Antwerpen geconcipiert, welcke Inftrufte op einen gemeinen Landtdach, by der Landtfchap in debbeiade geftalt, en in etheke puntten gemodereert.

Dat wy demnae hebben tot Landraeden gecommitteert undi Committeeren in cracht defes vuyten Nymefchen quartier Elbertum Leoninum, der'Rechten Doftor vuyten Rueremundifchen quartier jan van "Wyttenhorst Heer to der Horft, vuyren Zutphenfen quanrier Seino van Dorth Hern tö Dorth, Vuyten Arnhemfchen quatier Johan van Arnhem;

Dwelcke ftch ierft -daeghs by Hoechgemelren Eertzhei-tougen ende ande e gecommittierden der Provintien lullen verfuegen umb eenfamelick in allen aen wal lenden faicken te ordonneeren ende disponierei u fulex als zy bevynden fullen ten meiften nutt , r uft ende eenicheit "der Landen vermoegens huere g egeven inftruftie to behoren, Exercerende ende g. bruyekende daertoe affulcke jurisdiftie ende auttorueit, als hem'by vurgefnelte Inftruftie, mitsgaders i )y der Land'chap daer op gedane moderatie operlac' it is; In oirkundt der waerhcit hebben wy Eitrerfc happen und Steeden vurfchreven defen mit der Sta ds Arnhems Secreetzegel, 't welck wy op deefen Landtdach gebruykt, doen bezegelen;

Cegoieven den XXVlIJe dach van Aprilles. Anno Tachtt ;ntich,

Ko.

Sluiten