is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VÏKRDE BEDRIJF.

239

gelijk zal verhinderen. Men zegt, dat de Generaai gat es, zich nog deezen nacht met Lord stormont zoude vereenigen. Wanneer dat bericht gegrond is , dan vrees ik heden een bloedige dag.

charlotte.

6 Hemel! dan zal ik hem zekerlijk wel hier te vergeefse!! verwagten — en hem mogelijk nimmer weder zien!

Mistrisf larfield.

Wegens zijne aankomst te Londen kunt gij gelijk hebben. Miladij! maar, 'er is geen gevaar dat gij hem niet weder zoud zien, Mijlord ftaat onder het Regiment van gat es — het welk, naar ik hoor .nevens anderen beftemd is om de hoofdftad te dekken ; zo het derhalven al tot een treffen komt, zal hij 'er niet eens tegenwoordig zijn Ik ben meer beducht voor mijnen zoon; die onder het Corps van den Graaf stormont is, hetwelk den vijand overal gade Haat. Hij moest gisteren, reeds voor het aanbrecken van den dag, vertrekken — de hemel bewaare hem!

charlotte,

En mijne eduard!

Mistrisf l ar field.

Dat zal hij, wanneer het met zijne wijze oogmerken overeen koomt! voor het overige kan Miladij hier de terug komst van haaren gemaal gerust en in_ volle zekerheid afwagten. Ik denk wel, dat het niet lang du uren zal, of gij keert, onder zijn geleide, naar Alderfon terug.

P 3 C H A R.