Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELDICHTEN. 37

'k Zong voor Jehovah's eer, van heilig vuur doordrongen,

Hoe 't woedend onrecht zwichtte, en de onfchuld overwon: Mijn taek bleef onvoldaen — maer 'k zag mijn' wensch voldongen,

Daer u, 0 Dichtrenfchaer! mijn zang behaegen kon. Ja! dat ik dit metael, door u, mij toe zag wijzen,

Toen 'k voor verdrukte ellende, in 't eind van boeien vrij, En 's Hoogden magt ter eer, mijn' fchaemlen toon deed rijzen,

Is voor mijn eergraeg hart bekoorlijk — vol waerdij!

JAN JACOB VEREUL.

Den iC1*"' van Oogsimaend, 1792.

C 3 HU

Sluiten