Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELDICHTEN.

155

NA DE OPENING

VAN EEN EN

BRIEF,

IN NAEM VAN DE

MAETSCHAPPIJ

TOT REDDING DER DRENKELINGEN, TE AMSTERDAM, AEN DE VERGADERING OVERHANDIGD.

Veegen aen den dood te ontrukken,

Is het doel dier Maetfchappij'; 't Oor te ftreelen, 't hart te ftichten,

Is de taek der Poezij'. Dichters! 't moet uw borst ontgloeijen,

't Is eene eerkroon voor uw vlijt, Dat het Koor van Amftels Braven

U zijn dankbaer olfer wijdt.

Bei-

Sluiten