Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 MENGELDICHTEN.

'k Zal 'c langverdoofde vuur aen uwen gloed ontfteken,

Daer 't bijna Dertien jaer dien invloed heeft ontbeerd, Maer mooglijk fmeulen bleef om heeter uittebreken,

Nu Gij mij prikkels fchenkt, en als uw broeder eert! Kunstkloeken! ja, ik voel 't, gij noopt mijn borst tot zingen:

Gij reikt mij gul de hand; welaen, ik volg uw fpoor; Ik zal, door U geleid, de ontfpannen fnaren dwingen,

Aldus ontfiere ik nooit uw eerbiedwaerdig Koor. Zoo waerlijk moet' de Kunst uw levensduur bezielen , Tot Gij ten hemel Hijgt op Febus zonnewielen!

KORNELIS BROUWER, Az,

Den 5*» van Wintermaena\ *793.

DANK-

Sluiten