is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 VRAAG BOEKJE.

XXXIV.M Wanneer zegt men van iemand

dat hy magt heeft ?

P. Wanneer hy maar behoeft te gebieden, om temaaken,datietsge* fchiede, of dat een ander iets doe..

XXXVJI.Jli, Welke menfchen hiet men, goed?

P. Die geenen, die altoos gereed zyn, om aan anderen vermaak en genoegen te bezorgen, «n anderen zoo gelukkig te maaien, als zy maar eenigzms kunnen; en zurks om dat zy zelfs hun grootste vermaak en genoegen vinden, in anderen gelukkig te maaken, en anderen gelukkig te zien. M. En welke menfchen noemt men eigentiyk weldaadig ? P, Die geenen, die aan anderen soodaanig iets geeven , 't welk hun, niet alleen voor 't oogenblik plaifier doet, maar dat zy ook werklyk nodig hadden, of dat hun,,,, 0J}} denduur3 gelukkig maaken kan.

XXXIX.