is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAAG BOEKJE. 437

Pauline. Neen Mama, wy moeten allen eens fterven.

M. En wal gebeurd 'er eigentlyk wanneer een rnenfch fterft?

P. Dan wordt zyne ziel van zyn lichaam1 gefcheiden, en gaat 'er uit.

M. En fterft de ziel dan ook ?

P. Neen Mama.

M. Waarom niet?

P, üm dat God de ziel zoo gemaakt heeft, dat zy het leeven en de beweegingsof vverkingskragt, inbaar zelve, heeft, en dus onjlerflyk is.

M. En waarom fterft het lichaam , wanneer de ziel 'er uit gaat?

P. Om dat het lichaam geen leeven, of bevveeginskragt in zig zelve heeft, maar 't leeven en de beweeging van de ziel ontfangt, weshalven her die beiden ook terftond moet verliezen, zoo ras de ziel 'er uit is, en ze aan't zelve dus niet meer geeven of meêdeelen kan.

M. Wat doet men nu, roet de lichaamen der menfchen, wanneer zy geftorven, of dood zyn ?

P. Dan legt men ze in 't graf, om daar T 3 te