Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 PRIJSVERZEN.

Rei van Vrouwen.

Neig door dien fchrik hun hart tot vrede;

Het vuur des oorlogs blijv' gebluscht; Verzegel 't flagzwaerd in de fchede,

En leid uw volk in kalme rust.

Twee Stemmen, A.

Vqer gij ons, o gr.oote Koning!

Nacr uw erfgebergte heen. Laet ons 't oord van uwe wonine;

In uw hoede bjnnentrcên,

B.

Dat uw zorg ons veilig leide

Naer die oorden, waer uw hand U een heiligdom bereidde —

Nacr uw uitverkooren land,

A en B,

Sluiten