is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het dicht- en letterlievende genootschap onder de spreuk: Studium scientiarum genitrix.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELDICHTEN. 41

Neen, gij zult mij dierbaer wezen —

dierbaer, daer mijn Echtgenoot U, het jongde liefdeoffer,

aen mijn heet verlangen bood; Toen de dood reeds op haer loerde,

en zijn flitfen had gewet, Om de beste vrouw te treffen,

in het veege kinderbed! — 'k Zal, in u, haer beeldtnis zoeken,

'k zal u, in mijn boezemfmart, Tot verzachting mijner wonden,

drukken aen 't gevoelig hart! — Nu, mijn Engel! de Alverzorger

zorg' voor uwe onnoozelheid; Dat zij hare liefdevleugels

over uwe fponde fpreid'; Dat zij ook, in rijper dagen,

in uw hart, de deugd ontvonk'! Slaep, mijn Wichtje! -7- 'k lei uw Moeder

naer de donkre graffpelonk!

J. V.

C 5 LOF