is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het dicht- en letterlievende genootschap onder de spreuk: Studium scientiarum genitrix.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELDICHTEN. 193

U loof ik, dankbaer, u, Reftuurder van mijn lot! Ik zal, na eiken dag, bij de avondfchemeringen,

U prijzen in mijn lied: ik zal, acnbidlijk God! Uw wondren gadeflaen — uw' naem ter eere zingen.

Ik fmaekte een fchat van heil, 0 Schepper der Natuur! In 't vrolijk avonduur.

G. M.

Na DE