is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het dicht- en letterlievende genootschap onder de spreuk: Studium scientiarum genitrix.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELDICHTEN. 203

Dc donders mogen dreigend klaetren,

De blikfem kronkele om hem heên, Bij 't woest gejuich van al zijn haetren;

Nog blijft hij moedig voorwaerds treên. Geen angst vernederde ooit zijn grootheid: Neen! 't luipend oog der lage fnoodheid

Bezwijkt voor 't godlijk blikfemvuur, 't Heelal moge in het niet verzinken, Gen nood! Hij ziet zijn glorie blinken

Zelfs in de doodverw der natuur.

Kuscht, vleijers! kuscht den flaeffchen keten!

Lescht vrij uw gouddorst met verraed; De jongde rust van 't fnood geweten

Smoort aen de borst der eigenbaet. De held veracht uw' valfchen luister, Vloekt eeuwig uw' vergulden kluister.

De woelende onbedendigheid Boeije eenen roem van weinig dagen, Al fchempend, aen haer zegewagen —

Zijn' roem is grootfcher kroon bereid.

Kniel