Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D.

No- 85. Brief over de Broederfchap omtrend Oange-gezinden,rnGt het Andwoord. — Welke is de reden, dat veele Patriotten tegen de Waapen - oefening zijn ingenomen? — Bladz.aöï

No. 86 en 87. Over de voornaamfte Onderwerpen, waarmede z:di de Nationale Vergadering behoort bezig te houden. . . 269

No. 88. Staatkundige bedenkingen over den tegenwoordigen toeftand der Europeefche Hoven , en de Vredes - onderhandelingen. — Middelen tot werving der Matroofen. . 285

N°. 89. Brief uit Friesland over den ftaat van za^ ken aldaar. — Brief uit Bataafsch Eraband over het Project - Reglement aldaar. 293

No. 90 en 91. Bedenkingen en Tegen - bedenkingen op No. 78. *~ Brief van Komelis Langzaam, over de Committés^ en de zaak van Mr. L. P. van de Spiegel. . 301

N°« 92. Over het verlecnen van eene uitgebreider

macht aan 'de Nationale Vergadering. . 317

No. 93. Betoog der noodzaaklijkheid van verCcbillénde denkwijze in de Leden der Nationale Vergadering. Vragen wegens het Commando over de Nationale Armée. —.■ Bedenkingen over de Requifitie. . 325

N°. 94 en 95. Iets over de Amfteldamfche Onëenigheden. — Stukken, betreffende de Generaale Nederlandfche Lijfrenten - Compagnie. . . . 33g

N°. 96. Zamenfpraak tusfehen een Advokaat en Schoenmaaker over de Gelijkheid met betrekking tot de Ambten. . ' . 349

N°. 97. Welken zijn de gefchiktfte middelen, om de waarneming der hooge Ambten in handen te Stellen van bevoegde Perfoonen ?

Wat is de Nationale Vergadering ? Staatkundige Vragen van den dag. . . 357 98,99, 100 en 101. Rapport van het Committé van publiek Onderwijs binnen de

Pro-

Sluiten