is toegevoegd aan uw favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 De REPUBLIKEIN.

der wet worden overgegeven, opdat zoodanig voor. beeld van billijke Volks-wraak andere onverlaaten af* fchrikke van zoortgelijke hoogst misdaadige poogingen. En , zo onverhoopt de echte Gemeenebestgezin» den in dit geval mogten flapen, dan oordeelen wij, allé andere Burgerijen te moeten aanmaanen , om hiertoe, door een gepast Adrés aan het Hollandsch Provinciaal Beftuur , de behulpzaame hand te leenen. Hoe aangenaam zal ons de ondervinding zijn , dat de Leden van het thands gevestigd intermediair Beftuur aan hunne provifioneele Voorgangers de eer en den roem betwisten , om in braafheid , cordaatheid , kunde , burger-min , goede trouw, en de waardeering deï Jaeiligfte Volks-rechten uittemunten !

NB» NB. Op bladz. 208 Regel 6 van onderen ftaat

3 + 65 , -. 3 X 65

■ g t ; tgeen moet zijn——— : en

op reg. s van oni. leze men vermeerdering voor vermindering.

Te Amfterdam, bij M. Schalekamp, in de Warmoes ftraat, als mede te Rotterdam bij D. Vis, vandenDries, Pols en van Santen. Dordt Blusfé en Zoon. 's Hage

i, Plaat. Leyden HonkoopenHerding. HaarlemWaïré, . Beets en Wed. van Brusfel. Schiedam Sweben. Delft Roelofswaart. Gouda Verblaauw. Alkmaar Molkman en Comp. Hoorn J. Breebaart. Zaandam. van Aaken. Utrecht G. T. van Paddenburg en Zöon, en de Wed. Ter veen. 's Bosch Palier. Middelburg Wed. J. Abrahams. Groningen Oomkens* Leeuwarden van Slighen Cahais. Deventer Brouwer, en in de overige Steden der Republiek, bij de voornaamfte Boekverkopers, wordt dit Blad 's Maandags met een No. vervolgd a ii StUiv.