is toegevoegd aan uw favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REPUBLIKEIN. 443

L nn vertrouwen , favorabel dee, eet op dit ver-

'; ten t> üi! dêlibeïïiën .over het Plan van Conftituue "„ moge worden genomen."

„ Welk doende, enz:'

W-at eenige liefde ademt voor de vrijheid, zei de^ pooiing , omdat zij , in de tegenwoordige

Ï'herttt^ ÏL'SrfS*! - ais het bij

=En ^^^^ £

SS des Volks,- ter weerimge van

-w lektr e dwinglandij, ten eenenmaale vernietigt, u- t Voorftmders der bundgenootfehaplijke lonn, die bU u^.ZïvSaaren voor de éénheid in het uitwendige, omdat het >e e d£. bnn aangenomen ftelfel omve ' werp't, zonder dat hun de hoop overig 1#, van hunne gevoelens te kunnen doordrijven, - bij de zqohui.ne geve' d d eenlg vast ftelfel te

Sen a,S TSrust verlangen, en daarom nog wel

ïet zouden willen overtappen, omdat zij vooruitzien,

dat van z-ilk een politiek mengfel van goed en kwaad,

He verzeSing of voordduuring der rust , met geene de

nfinfte waarfchijnli kheid te wachten is. 'Er is dus de

1» wnrfchiinlilkheid , dat het genoemd Plan zal

g,'00^n ZTS hand gewezen bij de meerderheid der worden van de tia a ^

St6mgnmtl % rnS ld all' de arbeid dei Nationale V.er°LS5r ieduuSagttie» maanden, en de tijd der i mèling al verder en verder verlengd 'Er moet eene tweèdl Nationale Vergadering worden byeengeroeeene Wee°e t yan nieuw af beginnen.

■!!nHe vSekt, gewis, der Nationale Vergadering zeer ■ mT eer dat zü, in zoo veel tyds, geen ontw"-pgheef kunnenmaaien, welks zuivere inhoud der Natie beh agen moet. Met fmart moeten wy dus herWij, reeds meermaalen, te kennen^ga-

ü S B 2