is toegevoegd aan uw favorieten.

De apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio het eerst! boek

Hoofdfl. len, omdat zij nog eenen flag voor zich had-' vs. x8. den' dewiji G0RG!üs, met zijne magt, niet ver van hun was, in het gebergte. Hij vermaande hen, den vijand in flagörde af te wachten, en het hoofd te bieden , dan konden zij den buit, op hun gemak, en zonder 19- gevaar, plunderen. In de daad, terwijl judas nog fprak, vernam men een gedeelte van hun, die over het gebergte te voorfchijn

20. kwamen , maar als dezen zagen, hoe hun volk geflagen was, en de Israiliten het leger in brand hadden geftoken, waar van de opftijgende rook hun aanwees, wat er gebeurd

21. was, floeg hun de fchrik om het hart, en tevens judas en zijn leger in llagörde gefchaard befchouwende, en gereed, om hen

22. te ontvangen, trokken zij ijllings te rug naa

23. het land der Fiüftijnen. En nu keerde judas naa de legerplaats, om die te plunderen, alwaar men veel goud, zilver, juweelen, purper, en andere kostbaarheden, en grooten rijkdom, verkreeg.

«4- Bij hunnen terugtogt, hieven zij lof- en zegezangen aan , dat het tot den hemel klonk, zij loofden het Opperwezen, dat hij goed, en dat zijne gunst en genade in eeuwigheid beftendig is.

35- Dus behaalde Israël, op dien dag , eene groote overwinning.

Nïeti'