is toegevoegd aan je favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( soi )

Het antwoord van guadet, den Voorzitter, ■was naadruklijk en niet zonder drift. Hij zeide , dat de uitoeffening van de opperfte magt over het Franfche Volk, en alle de regten van de Republiek, in de Conventie berusten, welke dezelve zoude weeten te verdedigen, en die, offchoon ten allen tijde genegen om raad te ontfangen van goede burgers , geene bevelen konde dulden van iemand anders dan alleen van de Natie.

Dog met te beweeren dat de Conventie de regten van de Republiek kan verdeedigen, beweert hij meer dan hij waar kan maaken: — dat een adres, in zulke hoonende termen begrepen, ter leezing toegelaaten wierdt, is een bewijs niet alleen dat de Conventie geene magt heeft, maar dat ook de opltellers van het adres zulks weeten, en befloten hebben om alles te doen wat in hun vermogen is om te verhoeden , dat zij die immer hebbe, en om1 deeze reden, zig aankanten tegen de oprigting der gemelde lijfwagt. Intusfchen is niets