is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 445 )

<£en zelfden fmaak over de andere Generaals welken hij affchildert als menfchen van ariftocratifche beginfels, en vijanden van het volk, 'er bijvoegende alles wat hij best gefchikt keurt om het volk optehitfen tegen louvet, barbaroux , gen50nnst , guadet , buzot j

vergniaud, kersaint, en de geheele RolBrisforijnfche factie gelijk hij die gewoon is te noemen. Dog tot grooter kwaad, dan al het overige, is aanleidelijk, het doel van *t motto van zijn Journaal. „ Ut redeat miferis, „ abeat fortuna Superbis," dat wil zekerlijk door marat gebezigd zeggen; „ neemt het „ geld weg van de rijken en laat het aan de „ elendigen terug gegeeven worden." Dit heeft eene duidlijke llrekking om eene algemeene plundering gaande te maaken en misfchien is de boosheid der partijzugt nimmer hooger geklommen, dan in de befcherming die men verleent aan zulk een oproermaaker als marat; want in weerwille van alle openbaare blijken

van