is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44S )

Zoo wreede keer van 't geluk, een keer zoo geheel zonder wedergaa in den politieken toeftand waar in Europa zoo lang geweest is, meer algemeen mededogen zoude verwekken. Dat men dit mededogen niet in 't openbaar zig zie vertoonen is gemakkelijk te begrijpen; maar zelfs in de bijzondere en vertrouwlijke gezelfchappen,waar men onbefehroomd fpreekt over even gevaarlijke onderwerpen, fchijnea de wederwaardigheden der Koninglijke Familie ter naauwernood gevoeld te worden, door fommigen waar van men verwagten mogt dat Zij 'er een zeer ernftig aandeel in neemen Zouden.

Welk een aandoenlijk contrast maakt deeze onverfchilligheid en achteloosheid met de onderdaanige oplettenheid, welke zelfs tot aanbidding toeliep , aan deeze Familie voormaalj bewezen door de geheele Franfche Natie, met den naarijver en onvermoeide poogingen van alle rangen om bij haar in aandenken te 3ijn, en haare wenfchen te vervullen, met de

" be-